quality assurance using optical measurement / zajištění kvality použitím optického měření

1. Germany, Bavarian, near Passau
2. for Industry we offer machines for optical measurement
3. we offer inline and offline control for measurement and surface quality
---------------------
1. Německo, Bavorsko, blízko Pasova
2.. pro průmysl nabízíme stroje pro optické měření
3.. nabízíme inline i offline kontrolu pro měření a kvalitu povrchu

Počet zaměstnanců
 • 10-49

sales and distribution / prodej a distribuce

Co nabízíme

1. Our know how is image processing
2. We offer machines for measuring and surface control inline thats means in production and offline.
3. It can be used for optical measuring or surface control for scratches, dents and blowholes
4. The main advantages of your solutions over other solutions? Is faster, cheaper, easier to use
----------------------------------------
1. Naše know-how je zpracování obrazu
2. Nabízíme stroje pro měření a kontrolu povrchu inline tzn. ve výrobě a offline
3. Můžou být používány pro optická měření nebo kontrolu povrchů pro promáčknutí a poškrábání, bubliny
4. Hlavní výhody Vašich řešení oproti jiným řešením? Je rychlejší, levnější, jednodušší k použití

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers:
1. industry and distributors
2. from all industry sectors
-------------------------------------------
Hledáme zákazníky:
1. průmysl a distributory
2.. ze všech průmyslových odvětví

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

industrial machine vision, 2D- measurment, 3D-measurement, surface control
stroje průmyslového vidění, 2D- měření, 3D-měření, kontrola povrchu

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Technicka spoluprace
 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • Russian Federation
 • Slovenia
 • Switzerland

Zástupce

Paní Dipl. Math. Karin Donner

CEO

Zpět na seznam