Program

Organizační pokyny pro účastníky.

Podzim 2013

8. října 2013

08:30 - 09:45

Registrace/Prezence - stánek 006, pavilon A2

10:00 - 12:00

Dopolední bilaterální schůzky, návštěva veletrhů MSV
Možnost využití právního poradenství AK Tschöpl&Partner

12:00 - 13:00

Polední přestávka

13:00 - 18:00

Odpolední bilaterální schůzky, návštěva veletrhů MSV
Možnost využití právního poradenství AK Tschöpl&Partner

19:00 - 21:30

Společenský večer v hotelu Maximus Resort, a.s.

 

9. října 2013

09:30 - 12:00

Dopolední bilaterální schůzky, návštěva veletrhů MSV
Možnost využití právního poradenství AK Tschöpl&Partner

12:00 - 13:00

Polední přestávka

13:00 - 18:00

Odpolední bilaterální schůzky, návštěva veletrhů MSV
Možnost využití právního poradenství AK Tschöpl&Partner

 

picture_meeting-programme_section.JPG